logo

GRANSPORT

Poznań

Tuning, folie ochronne, montaż, sprzedaż

telefon: +48 666 688 899
e-mail: info@gransport.pl

ul. Rzemieślnicza 31
62-081 Przeźmierowo k. Poznania

logo

GRANSPORT

Inowrocław

Serwis, tuning, montaż, sprzedaż

telefon: +48 666 688 899
e-mail: info@gransport.pl

ul. Dworcowa 32
88-100 Inowrocław

logo

GRANSPORT

Warszawa

Tuning, montaż

telefon: +48 666 688 899
e-mail: info@gransport.pl

Warszawa
więcej informacji wkrótce

Napisz do nas

Dane rejestrowe spółki

ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-078 Wrocław
KRS: 0000424801
NIP: PL8971783291
REGON: 021907169
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 5 000,00 PLN wpłacony w całości.